Hồi Sinh Hồi Sinh The Lazarus Effect 2015
X-men: Ngày Cũ Của Tương Lai X-men: Ngày Cũ Của Tương Lai X-men: Days of Future Past 2014
Hội Phù Thủy 3  Hội Phù Thủy 3 American Horror Story 2013
Siêu Anh Hùng Siêu Anh Hùng Kick Ass 2010 2010

Có tất cả 5 phim.
phimcoi.net