Vương Hậu 7 Ngày Vương Hậu 7 Ngày Seven Day Queen 2017
Tín Hiệu Tín Hiệu Signal 2016
Hwayi: A Monster Boy  Hwayi: A Monster Boy A Monster Boy 2013
3 Ngày 3 Ngày Three Days 2014

Có tất cả 4 phim.
phimcoi.net