Quân Sư Liên Minh Quân Sư Liên Minh The Advisors Alliance 2017
Võ Tắc Thiên 2015 Võ Tắc Thiên 2015 The Empress of China 2015
Nếu Thật Lòng Xin Hãy Rung Chuông Hai Lần Nếu Thật Lòng Xin Hãy Rung Chuông Hai Lần Please Ring Twice With Sincerity 2011
Mưa Và Tình Yêu Mưa Và Tình Yêu Of Love And Rain 2013
Thời Gian Đẹp Nhất Thời Gian Đẹp Nhất Best Of Times 2013

Có tất cả 6 phim.
phimcoi.net