Dị Nhân 6 : Khải Huyền Dị Nhân 6 : Khải Huyền X- Men: Apocalypse 2016
Phán Quyết Cuối Cùng Phán Quyết Cuối Cùng X men 3 The Last Stand 2006
Dị Nhân Dị Nhân X Men 2000
Nghi Phạm Vô Hình Nghi Phạm Vô Hình The Usual Suspects 1995
X-men: Ngày Cũ Của Tương Lai X-men: Ngày Cũ Của Tương Lai X-men: Days of Future Past 2014
X men: Ngày Cũ Của Tương Lai X men: Ngày Cũ Của Tương Lai X Men: The Day Of Future Past 2014
Siêu Nhân Trở Lại  Siêu Nhân Trở Lại Superman Returns 2006
Các Nghi Phạm  Các Nghi Phạm The Usual Suspects 1995
Dị Nhân 1 Dị Nhân 1 X-men (2000) 2000
Dị Nhân 2 Dị Nhân 2 X-men 2 (2003) 2003

Có tất cả 14 phim.
phimcoi.net