Gia Đình Hoàng Tộc  Gia Đình Hoàng Tộc Royal Family 2011
Đệ Nhất Tình Yêu  Đệ Nhất Tình Yêu Doctor Champ 2010
Gia Đình Hoàng Gia Gia Đình Hoàng Gia Royal Family 2011
Duyên Nợ Oan Gia Duyên Nợ Oan Gia Invincible Lee Pyeong Kang 2009
Ban Nhạc Đẫm Máu  Ban Nhạc Đẫm Máu A Bloody Aria 2006

Có tất cả 6 phim.
phimcoi.net