Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017
Sợi Chỉ Huyền Bí  Sợi Chỉ Huyền Bí Soi Chi Huyen Bi 2006
Đảo Tình Yêu Đảo Tình Yêu Passion Island 2012

Có tất cả 3 phim.
phimcoi.net