Tam Nhân Hành Tam Nhân Hành Three 2016
Tình Trên Non Cao Tình Trên Non Cao Romancing In Thin Air 2012
Giây Phút Đoạt Mệnh Giây Phút Đoạt Mệnh Running Out Of Time 1999
Chú chim sẻ Chú chim sẻ Sparrow 2008
Trinh Thám Mù  Trinh Thám Mù Blind Detective 2013
Chim Sẻ  Chim Sẻ Sparrow 2008

Có tất cả 7 phim.
phimcoi.net