Bức Màn Đen Tối Bức Màn Đen Tối Secret Door 2015
Pavarotti Pavarotti Pavarotti 2012
Đêm Trắng Đêm Trắng White Night 2009
Cánh Cửa Bí Mật Cánh Cửa Bí Mật Secret Door 2014
Mối Thù Sâu Nặng Mối Thù Sâu Nặng Tree with Deep Roots 2011
Ban Nhạc Đẫm Máu  Ban Nhạc Đẫm Máu A Bloody Aria 2006

Có tất cả 6 phim.
phimcoi.net