Bóng ma quá khứ Bóng ma quá khứ Boys in the Trees 2016
Giải Cứu Nô Lệ Giải Cứu Nô Lệ Django Unchained 2012
Cao Bồi Samurai Cao Bồi Samurai Sukiyaki Western Django 2007

Có tất cả 3 phim.
phimcoi.net