Ngày Độc Lập 2: Tái chiến Ngày Độc Lập 2: Tái chiến Independence Day: Resurgence 2016
Công Viên Kỷ Jura 2 Công Viên Kỷ Jura 2 The Lost World: Jurassic Park 1997
Công viên kỷ Jura Công viên kỷ Jura Jurassic Park 1993
Con Ruồi Con Ruồi The Fly 1986
Công Viên Khủng Long (1993) Công Viên Khủng Long (1993) Jurassic Park 1993 1993

Có tất cả 7 phim.
phimcoi.net