Không Tặc Không Tặc Con Air 1997
Thử Làm John Malkovich Thử Làm John Malkovich Being John Malkovich 1999
Cánh Đồng Chết Cánh Đồng Chết The Killing Fields 1984
Cậu Bé Rồng  Cậu Bé Rồng Eragon 2006
Trùm Săn Tiền Thưởng Trùm Săn Tiền Thưởng Jonah Hex 2010 2010
Đốt Sau Khi Đọc Đốt Sau Khi Đọc Burn After Reading 2008 2008
CIA Tái Xuất 2 CIA Tái Xuất 2 Red 2 2013

Có tất cả 10 phim.
phimcoi.net