Nụ Hôn Thần Chết  Nụ Hôn Thần Chết Kiss Of The Death 2008
Cưới Ngay Kẻo Lỡ Cưới Ngay Kẻo Lỡ Love Puzzle 2012
5 Trái Tim Anh Hùng 5 Trái Tim Anh Hùng Power Kid 2009
Dòng Máu Anh Hùng Dòng Máu Anh Hùng The Rebel 2007
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt Hon Truong Ba Da Hang Thi 2006
Lửa Phật Lửa Phật Lua Phat 2012
Bẫy Rồng Bẫy Rồng Clash 2010
Đi Tìm Voi Quý Đi Tìm Voi Quý The Protector 2005

Có tất cả 11 phim.
phimcoi.net