Tinh Thần Thép Tinh Thần Thép VTV9 (20 Tập Cuối) 2015
Trong Vòng Khói Lửa  Trong Vòng Khói Lửa Into the Flames 2014

Có tất cả 3 phim.
phimcoi.net