Thư Sinh Bóng Đêm Thư Sinh Bóng Đêm Scholar Who Walks the Night 2015
Thời Khắc Của Chó Và Sói Thời Khắc Của Chó Và Sói Time Of Wolf And Dog 2007
Nhất Chi Mai Nhất Chi Mai Huyền thoại Iljimae 2008
Tay Súng Joseon Tay Súng Joseon Joseon Gunman 2014
Tháo Gỡ Oan Tình  Tháo Gỡ Oan Tình Arang And The Magistrate 2012
Sự Lựa Chọn Của Trái Tim Sự Lựa Chọn Của Trái Tim Time Between Dog And Wolf 2007
Arang Sử Đạo Truyện Arang Sử Đạo Truyện Arang And The Magistrate 2012
Hai Tuần Hai Tuần Two weeks 2013
Thời Đại Của Chó Và Sói Thời Đại Của Chó Và Sói Time Between Dog And Wolf 2007

Có tất cả 10 phim.
phimcoi.net