Võ Tắc Thiên 2015 Võ Tắc Thiên 2015 The Empress of China 2015
Kẻ Thù Thân Mật Kẻ Thù Thân Mật Dear Enemy 2012
Tuế Nguyệt Thần Châu  Tuế Nguyệt Thần Châu Echoes Of The Rainbow 2010
Nhất Dạ Kinh Hỷ  Nhất Dạ Kinh Hỷ One Night Surprise 2014

Có tất cả 5 phim.
phimcoi.net