Chạy Án 2 Chạy Án 2 VTV1 2008
Chạy Án 1 Chạy Án 1 VTV1 2006
Kế Hoạch Phấn Hoa  Kế Hoạch Phấn Hoa To Love-ru Trouble Darkness Ova 2012
Bình Tây Đại Nguyên Soái Htv9 Bình Tây Đại Nguyên Soái Htv9 Binh Tay Dai Nguyen Soai Htv9 2013

Có tất cả 4 phim.
phimcoi.net