Nghĩa Nặng Tình Thâm Nghĩa Nặng Tình Thâm A Kindred Spirit 1996
Cuộc Sống Công Bằng  Cuộc Sống Công Bằng Justice Of Life 1989
Anh Hùng Bản Sắc  Anh Hùng Bản Sắc A Better Tomorrow (full 3 Phần) 1990

Có tất cả 4 phim.
phimcoi.net