Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử The Tomb of Ghost Blows Out the Light 2017
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3 Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3 Amazing Detective Di Ren Jie 3 2008
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2 Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2 Amazing Detective Di Ren Jie 2 2006
Ý Đồ Cái Chết  Ý Đồ Cái Chết Design Of Death 2013

Có tất cả 4 phim.
phimcoi.net