Chôn sống Chôn sống Buried 2010
Đổi Vai Đổi Vai Change Up 2011
Lời Cầu Hôn Lời Cầu Hôn The Proposal 2009
Dị Nhân 4: Wolverine Người sói Dị Nhân 4: Wolverine Người sói X Men Origins: Wolverine 2009
Mảnh Ghép Yêu Thương Mảnh Ghép Yêu Thương Definitely Maybe 2008
Giam Cầm (cad) Giam Cầm (cad) The Captive 2014
Nhà An Toàn Nhà An Toàn Safe House 2012
Tình Tuổi Teen  Tình Tuổi Teen Adventureland 2009
Sự Trả Thù Của Người Sói  Sự Trả Thù Của Người Sói X-men Origins Wolverine 2009
Chiến Binh Xanh  Chiến Binh Xanh Green Lantern 2011
Dị Nhân 4: Người Sói  Dị Nhân 4: Người Sói X-men Origins: Wolverine 2009
The Croods 3d The Croods 3d The Croods 2013 2013
Đồn Cảnh Sát Ma Đồn Cảnh Sát Ma R.i.p.d. 2013

Có tất cả 18 phim.
phimcoi.net