Lục Long Phi Thiên Lục Long Phi Thiên Six Flying Dragons 2015
Hindsight Hindsight Hindsight 2011
Người Sắt Người Sắt Iron Man 2014
Gia Đình Là Số Một 2 Gia Đình Là Số Một 2 High Kick Through The Roof 2010
Mối Thù Sâu Nặng Mối Thù Sâu Nặng Tree with Deep Roots 2011
Vua Thời Trang Vua Thời Trang Fashion King 2012 2012
Gia Đình Là Số 1: Phần 2 Gia Đình Là Số 1: Phần 2 Unstoppable High Kick 2 2009

Có tất cả 7 phim.
phimcoi.net