Nhất Quỷ Nhì Ma Thứ Ba Học Trò Nhất Quỷ Nhì Ma Thứ Ba Học Trò Daily Lives of High School Boys 2012
Linh Hồn Bạc Linh Hồn Bạc Gintama 2011

Có tất cả 2 phim.
phimcoi.net