Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc The Monkey King 3: Kingdom of Women 2018
Hoa Thiên Cốt Hoa Thiên Cốt The Journey of Flower 2015
Sam Sam Đến Rồi Sam Sam Đến Rồi Boss & Me 2014
Truy Ngư Truyền Kỳ  Truy Ngư Truyền Kỳ Zhui Yu Chuan Qi 2013
Se Nhầm Nhân Duyên  Se Nhầm Nhân Duyên Cuo Dian Yuan Yang 2014

Có tất cả 12 phim.
phimcoi.net