Võ Tắc Thiên 2015 Võ Tắc Thiên 2015 The Empress of China 2015
Mỹ Nhân Tâm Kế 2 Mỹ Nhân Tâm Kế 2 Schemes of a Beauty 2012
Đấu Tình Đấu Tình Duel Love 2010
Hoa Cô Tử Hoa Cô Tử The Flower Spirit 2007
Quyết Chiến Hiệp Sĩ Mù Quyết Chiến Hiệp Sĩ Mù The Blind Detective 2005
Thần Y Đa Tình Thần Y Đa Tình Than Y Da Tinh 2005
Phú Hộ Thẩm Vạn Tam Phú Hộ Thẩm Vạn Tam The Legend Of The Treasure Basin 2004
Hí Hỉ Du Long Hí Hỉ Du Long Happy Flying Dragon 1998
Phú Hộ Thẳm Vạn Tam  Phú Hộ Thẳm Vạn Tam The Legend Of The Treasure Basin 2004
Tân Thần Điêu Đại Hiệp Tân Thần Điêu Đại Hiệp Tân Than Dieu Hiep Lu 2013

Có tất cả 10 phim.
phimcoi.net