Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 Journey to the West 2: The Demons Strike Back 2017
Trí Thủ Uy Hổ Sơn Trí Thủ Uy Hổ Sơn The Taking Of Tiger Mountain 2015
Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn Seven Swords Of Mountain 2006
Thục Sơn Kì Hiệp Thục Sơn Kì Hiệp The Legend Of Zu 2001
Anh Hùng Bản Sắc 3  Anh Hùng Bản Sắc 3 A Better Tomorrow 3 1990
Địch Nhân Kiệt  Địch Nhân Kiệt Detective Dee And The Mystery Of The Phantom Flame 2010
Hoàng Phi Hồng  Hoàng Phi Hồng Once Upon A Time In China 1991
Hoàng Phi Hồng: Phần 2  Hoàng Phi Hồng: Phần 2 Once Upon A Time In China 2 1992
Thanh Xà, Bạch Xà  Thanh Xà, Bạch Xà Green Snake 1993
Long Môn Phi Giáp 3d  Long Môn Phi Giáp 3d Flying Swords Of Dragon Gate 2011
Long Môn Phi Giáp Long Môn Phi Giáp Flying Swords Of Dragon Gate 2011

Có tất cả 11 phim.
phimcoi.net