Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017
Mối Quan Hệ Nguy Hiểm Mối Quan Hệ Nguy Hiểm Dangerous Liaisons 2012
Bá Vương Biệt Cơ Bá Vương Biệt Cơ Farewell My Concubine 1993
Kim Lăng Thập Tam Hoa  Kim Lăng Thập Tam Hoa The Flowers Of War 2011
Nhất Đại Tông Sư Nhất Đại Tông Sư The Grandmasters 2013
Hồi Ức Một Geisha Hồi Ức Một Geisha Memoirs of a Geisha 2005

Có tất cả 6 phim.
phimcoi.net