Đắc Kỷ Trụ Vương 40 tập speaker Đắc Kỷ Trụ Vương Gods Of Honour 2001
Lý Lẽ Con Tim 20 tập speaker Lý Lẽ Con Tim Bar Bender FFVN 2006
lực lượng phản ứng 2  32 Tập speaker lực lượng phản ứng 2 Luc Luong Phan Ung 2 2000
Thái Cực 25 tập speaker Thái Cực The Master Of Tai Chi 2008
Chiến Binh Baek Dong Soo Kênh Let's Việt 29/29 Tập speaker Chiến Binh Baek Dong Soo Kênh Let's Việt Warrior Baek Dong Soo 2011 2011

Có tất cả 5 phim.
phimcoi.net